10სთ-ზე მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების კვლევაში
(TIMSS) მონაწილეობა მიიღო №17 საჯარო სკოლის IV-1, IV-2 და VIII-3 კლასის აბსოლიტურმა უმრავლესობამ (78-მა მოსწავლემ).
ტესტირებას ატარებდნენ პედაგოგები: თ.სვანაძე, მ.ადეიშვილი და შ.ხურციძე. კვლევის მიმდინარეობის დაკვირვებას აწარმოებდა დირექტორის პირველი მოადგილე ვიტალი პატარიძე.