სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლა ულოცავს 2011-2012 სასწავლო წლის ყველა კურსდამთავრებულს,

მათ მშობლებსა და მასწავლებლებს საატესტატო გამოცდების წარმატებით ჩაბარებასა და უსურვებს მომავალ წარმატებებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.
2011-2012 სასწავლო წლის გამოსაშვები საატესტატო გამოცდები სსიპ ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლაში ხარვეზებისა და შეფერხებების გარეშე ჩატარდა.