საგანმანათლებლო მიღწევების შეფასების საერთაშორისო ასოციაცია (IEA) №17 საჯარო სკოლაში ატარებს კვლევებს IV – VIII კლასებში წიგნიერების (კითხვის უნარის განვითარების), მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნებში.


კვლევის ფარგლებში ჩატარდა მე-4-ე კლასის მოსწავლეთა მშობელთა გამოკითხვა . გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 54-მა მშობელმა მათ დაურიგდათ ინდივიდუალური ბუკლეტები. მშობლებს სათანადო კონსულტაცია გაუწია პროექტის კოორდინატორმა ვიტალი პატარიძემ