სკოლის დირექცია შეხვდა დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, კლასებში შემსვლელ პედაგოგებსა და დამრიგებლებს. ისინი გაეცვნენ სკოლის გამოსაშვები გამოცდების დეტალურ ინსტრუქციას და საატესტატო გამოცდების განრიგს.