ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია ” ადამიანი გაჭირვებაში” ახორციელებს პროექტს სამოქალაქო განათლებას დოკუმენტური ფილმების ჩვენებით”. ორგანიზაცია დაარსდა 1992 წელს. პროექტი ქუთაისში პირველად ხორციელდება მასში ჩართულია ქუთაისის №17 საჯარო სკოლა. პროექტის კოორდინატორი ნანა ყურაშვილი შეხვდა მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრებს და გამართა პროექტის პრეზენტაცია.