ს.ს.ი.პ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ პროგრამა “საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციის” ფარგლებში #17 საჯარო სკოლას გადაეცა 13800 ლარის ღირებულების სამეცნიერო (ქიმიის,ფიზიკის,ბიოლოგიის) ლაბორატორიების კომპლექტი.