2009 წლის 21 მაისს VII1 კლასში მოხალისე მასწავლებელმა ვენერა ხურციძემ, საგნის მასწავლებელი მაყვალა ანანოვი, ჩაატარა ღია გაკვეთილი ქართულ ლიტერატურაში.

გაკვეთილის თემა: აკაკი წერეთლის ,,თორნიკე ერისთავი”

შემაჯამებელი ა) პერსონაჟები

ბ) პოემა და ისტორიული სინამდვილე, პოემის ფაბულა და სიუჟეტი.

გაკვეტილის მიზანი: მოსწავლეები გააკეთებენ ანალიზს და იმსჯელებენ როგორ ერწყმის ერთმანეთს ისტორიული ფაქტი და მპერლის გამონაგონი ისტორიულ პოემაში, პერსონაჟების სახეებზე დაკვირვების უნარ-ჩვევების განვითარება.

აქტივობები:

1. მოთელვა
2. საშინაო დავალების სემოწმება – 3წთ.
3. პერსონაჟის დახასიათება – 5 წთ.
4. ჯგუფური მუშაობა -10 წთ.
5. დისკუსია – 10 წთ.
6. შეჯამება – 10 წთ.
7. შეფასება – 3 წთ.
8. საშინაო დავალების მიცემა – 2 წთ.

რესურსები: სახელმძღვანელოები, დაფა, ცარცი, პლაკატი

შეფასების ტიპი: განმსაზღვრელი (შევაფესებ ცაგარეიშვილს, მ.რობაქიძეს, დვალს),

განმავითარებელი (კირკიტაძე, მახარობლიძე)