2009 წლის 15 მაისს VI2 კლასში ჩატარდა საჩვენებელი გაკვეთილი ინგლისურ ენაში, მასწავლებელი ქრისტინე მარკოიძე.

გაკვეთილს ესწრებოდნენ: ნ.ხურციძე, მ.ნაცვლიშვილი, მ.ბარქაია, ნ.კენჭაძე, ე.ბრეგაძე და მოხალისე მასწავლებელი ხ.ლაბაძე.


მიზანი: მოსწავლე მონაწილეობს მარტივ ინტერაქციაში (speaking)

თემა: What do you usually wear?

I აქტივობა – მოტივაცია (3წთ.).

II აქტივობა – მოსწავლეები ახასიათებენ სეზონებს, საუბრობენ პრაქტიკაში არსებულ ამინდის ცვალებადობაზე (5წთ.)

III აქტივობა – წინასწარ მომზადებულ პლაკატზე, რომელიც დაფაზეა გაკრული, მოსწავლეები კატეგორიების მიხედვით აჯგუფებენ კარგ და ცუდ ამინდს. (5წთ.).

IV აქტივობა – მოსწავლეებს ვურიგებ ფერად ფურცლებს, სადაც მოცემულია სავარჯიშო (4წთ.).

V აქტივობა – მოსწავლეებს ვურიგებ ფურცლებს, სადაც მოცემულ ნახატებს უნდა მოუძებნონ სწორი განმარტება (3წთ.).

VI აქტივობა – დაფაზე ვწერ სიტყვას Clothes და გონებრივი იერიშის მეთოდით მკარნახობენ იმ ტანსაცმელთა დასახელებას, რომელიც მათ იციან ინგლისურად. მე კი ამ სიტყვებს ვწერ დაფაზე სიტყვა Clothes-ის გარშემო. შემდეგ წინასწარ დაფაზე გაკრულ პლაკატზე, რომელზეც ტანსაცმელი ხატია, ისევ ვამეორებინებ ბავშვებს სიტყვებს (8წთ.).

VII აქტივობა – დაფაზე გაკრულ პლაკატზე მოსწავლეები აღნიშნავენ, თუ როგორ აცვიათ ამინდის ცვალებადობასტან დაკავშირებით წელიწადის დროების მიხედვით (6წთ.).

VIII აქტივობა – გამომყავს დაფასთან გოგო-ბიჭი და მოსწავლეები ახასიათებენ მათ ჩაცმულობას (4წთ.).

შეფასება: (4წთ.).

საშინაო დავალება (3წთ.).