2009 წლის 27 აპრილს VI3 კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პროექტი: ბუნება და ადამიანი – ,,მზეო, დახედე ველსა მცირეს, ყვავილმთოვარსა”.

პროექტის ხელმძღვანელი: მანანა გერაძე – კლასის ხელმძღვანელი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.


ნატო კუპრავა – ბიოლოგიის მასწავლებელი.

გაკვეთილს ესწრებოდნენ: სკოლის დირექტორი ი.ჯგერენაია, დირექტორის I მოადგილე ვ.პატარიძე, ხარისხის მართვის, ინოვაციისა და სააღმზრდელო პროცესის მენეჯერი ნ.ხურციძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის თავჯდომარე ნ.ხაჭაპურიძე და სკოლის მასწავლებლები.

მიზანი:

• დაუსწრებლად ვიმოგზაუროთ ბუნებაში და დავუკავშიროთ მწერლების მიერ მხატვრულ ლიტერატურაში ასახულ მასალებს.

• ვნახოთ, თუ როგორ არის ასახული ფლორა, კერძოდ, გაზაფხულის პირველი ყვავილები მხატვრულ ლიტერატურაში.

• ინფორმაციის მოძიების, ზეპირი მეტყველების, კვლევის, ლოგიკური მსჯელობის უნარის განვითარება.

• მასალის მოძიება გაზაფხულის პირველი ყვავილების შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურაში.

• მასალის მოძიება გაზაფხულის პირველ ყვავილებზე მხატვრულ ლიტერატურაში – ყვავილები მწერლის თვალით.

შედეგები:

• დაუსწრებლად ვიმოგზაურეთ ბუნებაში და დავუკავშირეთ მწერლების მიერ მხატვრულ ლიტერატურაში ასახულ მასალებს.

• გავიგეთ თუ როგორ არის ასახული ფლორა, კერძოდ, გაზაფხულის პირველი ყვავილები მხატვრულ ლიტერატურაში.

• გაგვივითარდა ინფორმაციის მოძიების, ზეპირი მეტყველების, კვლევის, ლოგიკური მსჯელობის უნარი.