2009 წლის 22 აპრილს ჩატარდა მათემატიკის კათედრის სხდომა.
სხდომაზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები.


1. პროფესიული განვითარების მიზნით მათემატიკური დისკის განხილვა კომპიუტერის საშუალებით.
2. მასწავლებელთა ინფორმაცია II ტრიმესტრში გაწეული მუშაობის სესახებ.
3. მათემატიკის კვირეულის ჩატარების შესახებ.