2009 წლის 13 მარტს VI3 კლასში ჩატარდა ინტეგრირებული გაკვეთილი მათემატიკასა და გეოგრაფიაში.
მასწავლებლები: ხათუნა ლანჩავა (მათემატიკის მასწავლებელი) და რუსუდან ქემოკლიძე (გეოგრაფიის მასწავლებელი).

თემა: რუკის გამოყენებით მასშტაბისა და ფართობის განსაზღვრა.
მიზანი: თეორიული მასალის პრაქტიკული გამოყენება.
შედეგი: კლასის მოსწავლეებმა დამოუკიდებლად შესძლეს ყველა (შვიდი) დავალების შესრულება.
შეფასება: 10 ქულა – 10 მოსწავლე
9 ქულა – 8 მოსწავლე
8 ქულა – 8 მოსწავლე

ინტეგრირებულ გაკვეთილს ესწრებოდნენ მათემატიკისა და საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრის წევრები.
აღნიშნული გაკვეთილი შეაჯამა, მადლობა გადაუხადა მონაწილე მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს სკოლის დირექტორმა ქალბატონმა ირინე ჯგერენაია.