2009 წლის 10 აპრილს III3 კლასში ჩატარდა ღია ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულ ენაში. ინტეგრირება ბუნებასთან. მასწავლებელი – მაკა გიორგაძე. გაკვეთილს ესწრებოდნენ: სკოლის ხარისხის მართვის, ინოვაციისა და სააღმზრდელო პროცესის მენეჯერი ნ.ხურციძე და პირველი საფეხურის კლასის მასწავლებლები.


გაკვეთილის თემა: “ლოდები ამბავს ჰყვებიან” და “წიფლის ნათქვამი”

გაკვეთილის მიზანი:

· შეძლოს ბუნების მოფრთხილება

· ერთ თემაზე შექმნილი ორი ლექსის ერთმანეთთან დაკავშირება

· საკუთარი ემოციის გადმოცემა

· ტექსტის გარჩევა გრამატიკულად

შეფასების კომპონენტები:

· საშინაო დავალება

· ჩართულობა

აქტივობა:

· საშინაო დავალების შემოწმება

· ნამუშევრების პრეზენტაცია:”ადამიანის დამოკიდებულება ბუნების მიმართ 21-საუკუნეში” (6 მოსწავლე)

· მასწავლებლის მინი-ლექცია

· ბავშვების მიერ წარმოგდგენილი ნახატები დაუკავშირა ავ. ტატანაშვილის პლაკატთან: ”ტყე შეუნახე შვილებსა” და გააკეთა კომენტარი

· ასოციალური რუკა “რა არის ბუნება”

· გაკვეთილის გამოკითხვა(ლექსები წაიკითხა ხუთმა მოსწავლემ)

· კავშირი ძველსა და ახალ მასალას შორის

· მოსწავლეები იხსენებენ შესწავლილ მასალას და აკეთებენ დასკვნას, რომ უნდა გავუფრთხილდეთ ბუნებას.

· საკლასო დავალებები თემასთან კავშირში

· გრამატიკული დავალების შესრულება და შემოწმება

მოსწავლეები ყვავილების მიხედვით დალაგდებიან ჯგუფებად და ეძლევათ სხვადასხვა დავალება. ( მოცემული ტექსტის გადაყვანა პირველი პირიდან მესამე პირში).

საშინაო დავალების მიცემა. წერითი დავალება: “წიფლის ნათქვამი” (შინაარსი). ლექსები ზეპირად (1 წთ.)