გამოეცხადა მადლობა დაწყებითი კლასების ქართული ენისა და მათემატიკის სწავლების მდგომარეობის ამაღლების მიზნით ჩატარებული ტესტური გამოკითხვებში აქტიური მონაწილეობისათვის შემდეგ მასწავლებლებს: ნ.ხაჭაპურიძეს, ნ.მებურიშვილს, ლ.ლანჩავასა და ი.აბაზიშვილს.