2009 წლის 8 აპრილს ჩატარდა ლექცია ,,არასრულწლოვანი და კანონი”.
ლექცია ჩაატარა ქ.ქუთაისის ნიკეას ქუჩის უბნის ინსპექტორ-გამომძიებელმა, პოლიციის უფროსმა ლეიტანანტმა სულხან კოტორაშვილმა და ლეიტენანტმა დავით წერეთელმა.
ლექცია-საუბარში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს მე-9 კლასის 102-მა მოსწავლემ.
ლექციას ესწრებოდა და სათანადო ახსნა-განმარტებები გააკეთა დირექტორის პირველმა მოადგილემ ვ.პატარიძემ.