ტოლერანტობის სწავლების შემოღების შესახებ
ეროვნული სასწავლო გეგმისა და შეფასების ცენტრის 2009 წლის 20 იანვრის №2/073-3 მომართვის საფუძველზე შემოღებული იქნა ქუთაისის №17 საჯარო სკოლის მეხუთე კლასებში ტოლერანტობის საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად ტოლერანტობის სწავლება.
ტოლერანტობის სწავლებას მეხუთე კლასებში დაეთმო ორ-ორი საათი, სულ 6 საათი.

ტოლორანტობის სწავლებისათვის განკუთვნილი 4 საათი (V1–V3 კლასები) გადაეცა ბუნების მასწავლებელს ქრისტინა კაჭახიძეს და 2 საათი სკოლის დირექტორს ი.ჯგერენაიას (V2კლასი) 2009 წლის 16 თებერვლიდან.