საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრ, ხელოვნების მასწავლებელ თეა სულაბერიძის მიერ განხორციელდა პროექტი – ,,ოკუპირებული საქართველო კონცეპტუალურ ხელოვნებაში”. პროექტის მიზნობრივი ჯგუფს შეადგენდა სკოლის სამივე საფეხურის მოსწავლეები, რომლებმაც შექმნეს ნახატები ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ნამუშევრები იქმნებოდა სკოლის დერეფნის კედლებზე განთავსებულ ფორმატებზე, ნამუშევრები შესრულდა ნახშირითა და გუაშის საღებავებით.