სკოლის მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე მოსწავლეების: ბ.გაბადაძის, თ.ბანძელაძის, ნ.ჯანელიძის, მ.წიქორაძის, რ.ჯინჭარაძის და ინფორმაციული მენეჯერის თემურ სახელაშვილის დახმარებით შეიქმნა ლიტერატურული ვებ-გვერდი, რომელიც მიეძღვნა 1918-21 წლებში მოღვაწე ქართველი მწერლებისა და პოეტების შემოქმედებას.