შეფასების სისტემის ვერიფიკაციის მექანიზმი

15.-შეფასების-სისტემის-ვერიფიკაციის-მექანიზმი