სტრუქტურული ერთეულების/პირების ფუნქციების აღწერა

3.-სტრუქტურული-ერთეულების-პირების-ფუნქციები