მოსწავლის ჩარიცხვის, საფეხურის დაძლევის, მობილობის, სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის მექანიზმი

10.-მოსწავლის-ჩარიცხვის-საფეხურის-დაძლევის-მობილობის-სტატუსის-შეჩერების-მექანიზმი