მოსწავლის გარემოსთან ადაპტაციის მექანიზმი

11.-მოსწავლის-გარემოსთან-ადაპტაციის-მექანიზმი