ადმინისტრაცია

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის საქმისმწარმოებელი:

სურათი სახელი/გვარი აქტივობა სტატუსი
მარინა კენჭაძე საქმისმწარმოებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი:

სურათი სახელი/გვარი აქტივობა სტატუსი
თამარი გუმბერიძე მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკარი: 

სურათი სახელი/გვარი აქტივობა სტატუსი
მზია გველესიანი  ბიბლიოთეკარი