„პირველყოფილთა ხელოვნება“

[ad_1] 5-1 კლასში (დამრიგებელი ი.კუდრიავცევა) ჩატარდა ღია გაკვეთილი ხელოვნებაში (პედაგოგი ც.კრავიშვილი) ინფორმაციულ –საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით თემაზე „პირველყოფილთა ხელოვნება”. გაკვეთილის დასასრულს მოსწავლეებმა წარმოადგინეს მინი–სპექტაკლი. გაკვეთილს ესწრებოდნენ: სკოლის დირექტორი, სკოლის დირექტორის მოადგილე, პედაგოგები და მშობლები.გაკვეთილის თემა „პირველყოფილთა ხელოვნება”გაკვეთილის მიზანი: ცოდნის შეძენა უძველესი ხანის ხელოვნების ნიმუშებზე.· მოსწავლეთა დაკვირვების, კრიტიკული აზროვნებისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის გამოვლენა· ემოციებით გამოწვეული ასოციაციებისა […]

სასკოლო ქსელის ჩამოყალიბება

[ad_1] ინგლისური ენის კათედრის ინიციატივით №17 საჯარო სკოლაში მოეწყო ღია კარის დღე, ჩატარდა ღია გაკვეთილები ბრაიან პატსთან თანამშრომლობით 4-3 კლასში (პედაგოგი მ.ჩხაბერიძე), 7-2 კლასში (პედაგოგი ქ.მარკოიძე), 8-2 კლასში (პედაგოგი ი.ფაიქიძე), 11-2 კლასში (პედაგოგი ნ.კენჭაძე), 12-2 კლასში (პედაგოგი ზ.მუშკუდიანი), 5-3 კლასში (პედაგოგი თ.ბარდაველიძე), 8-3 კლასში(პედაგოგი ე.ბრეგვაძე), 8–2 კლასში(პედაგოგი მ.ნაცვლიშვილი) გაკვეთილებს ესწრებოდნენ პროგრამაში „ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან […]

II3 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი (კლასის ხელმძღვანელი მაკა ლაღაძე)

[ad_1] გაკვეთილის თემა: „ბარაქიანი შემოდგომა” გაკვეთილის მიზანი: ზეპირმეტყველების უნარის განვითარება ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების ჩამოყალიბება შეძლოს საუბარი თემაზე: რთველი, ჩურჩხელები მოსწავლეებმა შეასრულეს სიუჟეტური დავალება: ადგილზე მოადუღეს თათარა და ამოავლეს ჩურჩხელები. [ad_2]

ახალგაზრდების სამოქალაქო განათებისა და სათემო ჩართულობის პროექტი

[ad_1] “ახალგაზრდების სამოქალაქო განათებისა და სათემო ჩართულობის პროექტი” ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაცია “ვორლდ ვიჟენ საქართველოს (World Vision Georgia) და “ვორლდ ვიჟენ რუმინეთის” (World Vision Romania) მიერ. პროექტის მიზანია საქართველოსა და რუმინეთის მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერების და სათემო ჩართულობსი ხელშეწყობა. 17 საჯარო სკოლაში 8 ნოემბერს შედგა პროექტის პრეზენტაცია. მოსწავლეები კონკრეტულად გაეცვნენ პროექტის დეტალებს და სურვილი აქტიურად ჩაერთონ პროექტში.შეირჩა […]

11