ტექნიკური პერსონალი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
ლელა რაზმაძედამლაგებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
რუსუდან ჭანკვეტაძედამლაგებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
ნონა დოგრაშვილიდამლაგებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
ნონა მეფარიძედამლაგებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
მზია შელიადამლაგებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
ოლია არველაძედამლაგებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
ლელა რაზმაძედამლაგებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
ლელა რაზმაძედამლაგებელი

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დამლაგებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
ლელა რაზმაძედამლაგებელი
11