ადმინისტრაცია

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის IT სპეციალისტი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
გიორგი საკანდელიძეIT სპეციალისტი/მასწავლებელიპრაქტიკოსი

 

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის საქმისმწარმოებელი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
მარინა კენჭაძესაქმისმწარმოებელი

 

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი:

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
თამარი გუმბერიძემატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

 

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკარი: 

სურათისახელი/გვარიაქტივობასტატუსი
მზია გველესიანი ბიბლიოთეკარი
11